• 180/12 อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
  • 084-082-4972
  • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สะปำ