• 180/12 อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
  • 084-082-4972
  • โรงแรม อ่าวนาง ปริ้นซ์ วิลล์