• 180/12 อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
  • 084-082-4972
  • ก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่จำกัด