• 180/12 อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
 • 084-082-4972
 • ไมโครไพล์

  ไมโครไพล์

  เสาเข็มที่เราออกแบบและผลิต มีขนาดหน้าตัดกลม 20ซม. ความยาวท่อนละ 150 ซม. สามารถรับน้ำหนักอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ 25-30 ตันต่อต้น

  และขนาดหน้าตัดกลม 25 ซม. ความยาวท่อนละ 150 ซม. สามารถรับน้ำหนักอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ 30-35 ตันต่อต้น

  เสาเข็มของเราสามารถตอกลงไปจนถึงระดับชั้นดินแข็งที่สามารถรับน้ำหนักได้ หรือตามความลึกที่ถูกคำนวณมา

  เสาเข็มของเรามีวิธีจดบันทึกและการตรวจนับ Blow-Count ทุกต้นที่ตอก เพื่อให้ได้ค่าการรับน้ำหนักตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนดไว้ และส่งรายงานผลการตอกเสาเข็มพร้อมใบรับรองทุกครั้ง

  ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์10 ข้อพิจารณา ในการตัดสินใจใช้ ``เสาเข็มไมโครไพล์``

  เสาเข็มรับน้ําหนัก 25 ต้น/ต้น
  สามารถรับน้ำหนักอาคารได้ 25-30 ตัน/ตัน ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกําหนด ซึ่งเทียบเท่ากับเสาเข็มตอก 1-18, 1-22 ทั่วไป
  ทํางานในพื้นที่จํากัด
  สามารถเข้าพื้นที่ทํางานที่มีพื้นที่แคบๆ เพียง 1.20 เมตรได้ ซึ่งเหมาะมาะกับงานที่เสาเข็มชนิดอื่นเข้าทํางานไม่ได้
  ทํางานในพื้นที่ใต้อาคาร
  สามารถเข้าทํางานในพื้นที่ที่มีความสูงของเพดานที่ระยะเพียง 3 เมตรได้ ซึ่งเหมาะกับงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร
  ทํางานในระยะประชิดอาคาร
  สามารถตอกให้ชิดแนวกําแพงได้ถึง 50 ซม. โดยไม่ส่งผมกระทบ กับอาคารข้างเคียง เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดินของท่าน
  แรงสั่นสะเทือนน้อย
  แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง อาคารเดิม อาคารโดยรอบไม่เกิดความเสียหาย
  เสียงไม่ดังรบกวน
  เสียงจากการทํางานไม่ดังรบกวนเหมือนปั้นจั่นตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ สามารถทํางานในพื้นที่ที่จํากัดการใช้เสียงดังได้
  ระยะเวลาการทํางานรวดเร็ว
  ขั้นตอนการทํางานและระยะเวลาในการทํางานเมื่อเทียบกับเสาเข็มชนิดอื่น จะใช้ระยะเวลาในการทํางานที่สั้นกว่า รวดเร็วกว่า
  พื้นที่หน้างานสะอาดไม่เสียหาย
  การทํางานเป็นระบบ Dry Process ไม่ก่อให้เกิดการเปรอะเปื้อน เลอะเทอะต่อพื้นที่หน้างานที่ทําสะอาดเรียบร้อย
  มีผู้ควบคุมการทํางาน
  มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการทํางาน และบันทึกผลการตอกเสาเข็มทุกต้นอย่างถูกต้องตามรายการคํานวณ
  รับรองผลการตอกโดยวิศวกร
  ในการส่งมอบงาน วิศวกรโครงสร้างจะเป็นผู้ออกใบรับรองผล การตอกเสาเข็มและลงนามรับรองผลการตอกเสาเข็ม
  เสาเข็มสปันไมโครไพล์ภาคใต้

  เสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน

  ใช้เหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน มอก.20-2543
  ใช้คอนกรีต ผสมเสร็จ CPAC ตามมาตรฐาน มอก.213-2552 Strength 400 KSC.

  เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภาคใต้

  พร้อมสำหรับทุกสภาพแวดล้อม

  ปั้นจั่นและเสาเข็มสามารถเข้าทำงานในพื้นที่ที่เสาเข็มชนิดอื่นเข้าไม่ได้ และทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้เป็นอย่างดี

  เสาเข็มสปันไมโครไพล์ภาคใต้

  ทีมงานมืออาชีพ

  ทีมงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายตอกเสาเข็มผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ มีวิศวกรและสถาปนิกปฏิบัติงานประจำที่หน้างาน